Integritetspolicy

Denna webbplats och underliggande sidor drivs av www.hemligsexdejting.com, HSD.

Hemligsexdejting, HSD hanterar dina data noggrant och säkert. HemligSexDejting, HSD följer
dataskyddslagen.

Insamling och bearbetning av data

All information som erhållits från dig bearbetar Hemligsexdejting, HSD på ett
ansvarsfullt sätt. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till företag
och institutioner. Hemligsexdejting, HSD använder omfattande
säkerhetsförfaranden för att skydda informationen som behandlas, inklusive: för
att förhindra obehörig åtkomst till denna information.

Användning av cookies

Hemligsexdejting, HSD kan använda cookies för att identifiera dig på webbplatsen och därmed göra
åtkomst till webbplatsen enklare för dig. En cookie är en liten fil som lagras
på din dators hårddisk, smartphone eller surfplatta.

Klicka på beteende

Webbtrafik mäts och lagras för att hålla statistik över intresset i de olika delarna av
webbplatsen. Med denna information från webbplatsen kan den anpassas efter
besökarnas intressen och upplevelser.

Personligen

Användaren får inte skapa en profil för andra i syfte att vidarebefordra data till den som
använder profilen. Om användarens data av någon anledning inte längre är
korrekta eller fullständiga, är användaren skyldig att ändra denna information
så att den är aktuell igen. Om användaren tillhandahåller felaktiga eller
ofullständiga uppgifter om sig själv och Hemligsexdejting, anser
Hemligsexdejting att uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga,
Hemligsexdejting, HSD kan då stänga eller avsluta kontot.

Marknadsföring

När du tillhandahåller data till Hemligsexdejting, HSD godkänner du härmed
uttryckligen Hemligsexdejting, HSD bearbetar denna information och kan använda
dem för syften som att främja användarvänligheten för tjänster som
tillhandahålls av Hemligsexdejting, HSD och skicka nyhetsbrev.

Användarnamn och lösenord

Användaren ansvarar för att hantera sekretess för sitt användarnamn och lösenord. Endast
användaren är ansvarig för användningen av kontot. Kontot är strikt personligt
och får inte användas av någon tredje part, oavsett hur de får åtkomst till
kontot. Om man misstänker missbruk av användarens konto måste Hemligsexdejting,
HSD informeras.

Data från andra användare

Det är inte tillåtet att lämna ut personuppgifter till tredje part, inklusive
överföring av denna information till tredje part eller skicka e-post till
personer vars data du har fått via denna webbplats. Du samtycker till att inte
skicka "skräppost", "kedjebrev" eller att distribuera
spam-e-post, varken till nuvarande eller tidigare användare.

Ändringar av data

Hemligsexdejting, HSD förbehåller sig rätten att utan
förvarning ändra dessa villkor.